Grunduppgifter om föreningen

Grunduppgifter om föreningen
Grunduppgifter om föreningen Startdatum Historia
Namn International Lipidomics Society ry 24.06.2019
FO-nummer 3014153-3
Hemort Helsingfors 24.06.2019
Registreringsdag 24.06.2019
Föreningens status I registret
Specialsituation
Kontaktinformation
Postadress
Ekroos Kim Håkan Iirislahdentie 31 D 02230 ESPOO Finland