Grunduppgifter om föreningen

Grunduppgifter om föreningen
Grunduppgifter om föreningen Startdatum Historia
Namn Ehasa ry 25.10.2012
FO-nummer 2757640-5
Hemort Helsingfors 25.10.2012
Registreringsdag 25.10.2012
Föreningens status I registret
Specialsituation
Kontaktinformation
Postadress
c/o Sariola Mutintie 319 54590 KAITJÄRVI Finland
E-postadress info@ehasa.org
Webbplats www.ehasa.org