Grunduppgifter om föreningen

Grunduppgifter om föreningen
Grunduppgifter om föreningen Startdatum Historia
Namn Suomen Silmälääkäriyhdistys - Finlands Ögonläkarförening ry 22.03.1954
FO-nummer 1493120-1
Hemort Helsingfors 26.01.1921
Registreringsdag 26.01.1921
Föreningens status I registret
Specialsituation
Kontaktinformation
Postadress
c/o Tmi Mimi Wiik Huopalahdentie 14 A 2 00330 HELSINKI Finland
Telefon 0400198155
Webbplats www.silmalaakariyhdistys.fi