Grunduppgifter om föreningen

Grunduppgifter om föreningen
Grunduppgifter om föreningen Startdatum Historia
Namn Järjestöyhdistys Tähti ry 06.11.1996
FO-nummer 0202164-9
Hemort Helsingfors 30.11.1945
Registreringsdag 30.11.1945
Föreningens status Upphört 04.06.1999
Specialsituation