Basic details of the association

Basic details of the association
Basic details of the association Start date History
Name Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors (IFK, Helsingfors) rf 03.06.2010
Business ID 0624253-7
Municipality where the association is based (domicile) Helsinki 19.12.1924
Date of registration 19.12.1924
Status of association In the register
Special situation
Contact details
Postal address
Döbelsgatan 2 B 17 00260 HELSINGFORS Finland